Om ejendommen

Her kan ejendommen og dens fællesfaciliteter beskrives. Det kan f.eks. være en beskrivelse af opførelsesår, boligernes størrelse, legepladser, vaskeri, parkeringsmuligheder, pulterkammer, fælles internet eller noget helt sjette. Husk at der også nemt kan vises billeder af faciliteterne. En beskrivelse kan i øvrigt også tit findes hos ejendomsmæglere, der har boliger fra jeres ejendom til salg.

Jo bedre beskrivelse, jo mere attraktiv fremstår ejendommen for både nuværende og kommende beboere.

Foreningen

 

Foreningen blev stiftet i 1986 af advokat Ole Malmqvist og er siden da blevet administreret af John Ferslev, Administrator Gruppen og nu Wind Administration (2009-). Du kan via denne hjemmeside erhverve dig eksakt viden om f.eks. vedtægts- og husordensbestemmelser, regnskabsmæssige forhold, herunder låneforhold, samt budget og ikke mindst lejlighedsoverdragelse. Vi henviser til de enkelte faner herom.

Af mere praktisk og konkret karaktér kan det oplyses, at foreningens generalforsamling normalt afholdes éen gang om året (ordinær generalforsamling) og som udgangspunkt i oktober måned. Generalforsamlingen afholdes i fælleslokalet v/ nr. 13. Generalforsamlingen varer typisk et par timer, og foruden bestyrelsen deltager administrator og efter behov foreningens revisor. Der møder som regel 25-35 andelshavere frem, og enkelte gange flere, afhængig af, hvad der er på dagsordenen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, hvilket i øvrigt også vil fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen, som medlemmerne modtager senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og det betyder bl.a. , at bestyrelsen er underlagt generalforsamlingen, d.v.s. de beslutninger generalforsamlingen beslutter, eks. budget, herunder  bl.a. ren- og vedligeholdelse. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, og genvalg kan finde sted. I andelsboligforeningen tilstræber vi kontinuitet, og dette opleves bedst gennem en “stabil” bestyrelsessammensætning og som følge deraf beslutninger truffet på velovervejet sagligt grundlag. Skulle du på et tidspunkt have tid og lyst til at opstille til bestyrelsen, opfordres du til – i god tid inden generalforsamlingen – at meddele dette til enten administrator eller bestyrelse.

Vil du vide mere om foreningen, eller har du et helt konkret spørgsmål, du vil ha’ besvaret, er du velkommen til at kontakte administrator, og i givet fald henvises der til fanen “kontakt”.

Det tilstræbes gennem denne hjemmeside at give dig al tænkelig relevant information om foreningen, og skulle det vise sig, at du gennem din søgning kommer på gode tiltag omkring disse bestræbelser, er du velkommen til at rette henvendelse til administrator herom.

Foreningen har i 2016 installeret solcelleanlæg. Du kan følge produktionen på dette link:

https://www.evishine.dk/smithsalle

Om foreningen

Her kan skrives lidt om jeres historie - hvornår er foreningen stiftet, hvilket tanker ligger evt. bag m.m.

Der er ligeledes mulighed for at vedhæfte dokumenter til siden og der kan vises et ubegrænset antal billeder til. Billeder bliver i øvrigt automatisk tilpasset, så deres størrelse kommer til at passe med pladsen på hjemmesiden - der skal altså ikke bruges billedbehandlingsprogram eller lignende.